Otuliny Na Instalacje C.O. i C.W.

Otuliny polietylenowe

Otuliny polietylenowe to najpopularniejsze z obecnie stosowanych otulin, wykonane ze spienionego polietylenu izolacje posiadają dużą odporność na rozrywanie, dobry współczynnik lambda, zamkniętą strukturę komórkową nieprzepuszczającą wody i stosunkowo dobrą izolacyjność akustyczną. Mogą być stosowane z dobrym skutkiem na w zasadzie na każdą instalację, której temperatura nie przekracza 80 st.C.

Otuliny poliuretanowe

Otuliny poliuretanowe to otuliny o najlepszej izolacyjności cieplnej stosowane tam gdzie musimy uzyskać jak najlepszą izolacyjność przy jak najmniejszej grubości ścianki otuliny. Występują w różnych gęstościach i z różnymi powłokami: aluminiowymi, PCV oraz bez powłoki. Otuliny w gęstości powyżej 60kg/m3 maja wystarczającą wytrzymałość do stosowania ich jako izolacja rur podziemnych.

Otuliny kauczukowe

Otuliny kauczukowe to najczęściej stosowane są w izolacjach przewodów chłodniczych,gdzie dzięki zamkniętej strukturze komórkowej oraz bardzo dobrej lambdzie przeciwdziałają zjawisku skraplania się pary wodnej na instalacji. Są także najelastyczniejszymi z otulin dlatego nadają się do izolowania giętkich przewodów, wiele z nich posiada dodatki uniepalniające umożliwiające otrzymanie klasyfikacji ogniowej NRO. Niektóre specjalistyczne otuliny kauczukowe zintegrowane bywają z powłokami z włókien szklanych, węglowych, folii aluminiowej i kompozytowych powłok AL-Clad.

Otuliny styropianowe

Otuliny styropianowe to wytrzymałe i nienasiąkliwe otuliny wycinane z polistyrenu ekspandowanego są doskonałym rozwiązaniem do izolacji dużej średnicy rur z zimną wodą biegnących pod ziemią. Dzięki odporności na wodę nie wymagają specjalnego zabezpieczenia hydroizolacyjnego, jednak mogą być pokryte wodną hydroizolacją bitumiczną w przypadku wyjątkowo niesprzyjających warunków gruntowych. Wycięte z styropianu grafitowego mogą mieć bardzo niski współczynnik lambda nawet od 031.

Otuliny z wełny mineralnej

Otuliny z wełny mineralnej to sztandarowe rozwiązanie stosowane w izolacji rur parowych, kominowych, spalinowych oraz tych przesyłających czynniki ciekłe o wysokich temperaturach. Zapewniają całkowite bezpieczeństwo przeciwpożarowe dzięki klasie palności A1, oraz dzięki atrakcyjnej cenie stanowią korzystne ekonomicznie rozwiązanie wszędzie tam gdzie nie istnieje ryzyko zawilgocenia izolacji.

Otuliny ze szkła piankowego

Otuliny ze szkła piankowego to unikatowe otuliny ze spienionego szkła wyróżniające się całkowitą niepalnością, bardzo dużą odpornością na ściskanie, odpornością na wodę, związki chemiczne i substancje żrące, wysoką maksymalną temperaturą stosowania oraz doskonałą izolacyjnością termiczną. Stosowane jako izolacja rur w gruntach lub w środowiskach agresywnych.